Peder Skarstedt

Peder Skarstedt var en av de drivande krafterna bakom ett antal skrivelser som i början på 00-talet gick iväg till regeringen. Han har även skrivit ett antal intressanta häften om bland annat begrepp inom begravningsverksamheter men det vi tänker fokusera på här är det som Peder Skarstedt skrev om i början på 2000-talet, dieselskatterna. Det Peder och hans kollegor invände emot för mer 10 år sedan är minst lika aktuellt idag och dessutom är det av en än mer betydande vidd idag, detta eftersom våra bränsleskatter idag är skyhöga både när det gäller bensin och diesel.

I den skrivelse som gick upp till regeringen med bland annat Peder Skarstedts underskrift så handlade det om dieselskatterna för våra skogs- och anläggningsmaskiner där det redan då blev en mycket snedvriden konkurrens, i dag är det fortfarande status quo i frågan och den har spridit sig så att hela vår transportnäring är drabbade av frågan. Idag åker utländska åkerier in i Sverige och tar med sig diesel från utlandet i lasten som dom själva tankar sina bilar i eftersom priserna i Sverige är så extremt höga. Senast för några veckor sedan var det en debatt i TV där många frågade sig just hur det är tänkt att den svenska åkerinärningen skall klara sig i denna konkurrenssituation. Jag kan tänka mig att Peder Skarstedt och hans kollegor hade samma frågeställningar för mer än 10 år sedan.

Då som nu så var det miljöpartiet som stod för viljan och lobbyismen för att höja våra dieselskatter och man märker att det finns lobbyverksamheter på bägge sidor i denna frågan. Man kan också notera att det redan i dag drabbar en stor del av landsortsbefolkningen och det Peder Skarstedt skrev som handlade om skogs- och anläggningsmaskiner är idag verklighet för en stor del av den Svenska befolkningen.

Skall vi lyckas få ordning på hela diesel- och bränsleskatten generellt så behöver vi fler lobbyister som Peder Skarstedt som engarerar sig och brinner i frågan, det är helt avgörande för om vi som land kommer skatta bort stora delar av vår egen transportnäring till förmån för utlänska företag, men det kan också uppenbarligen drabba den stora landsortsbefolkning vi har i Sverige.